မုန္တိုင္း

စုစည္းမွူ

this site the web
ေအာက္က ေၾကာျငာေလး ကလစ္တစ္ခ်က္ႏွိပ္ေပးပါဗ်ာ
Loading

780..အသက္ ( ၁၈ )ႏွစ္ျပည့္မွဖတ္ပါ ( ၆ ) [ 1.7.10 ]

 


လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းhttp://www.freeimagehosting.net/uploads/1e1cdb0062.jpg

လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း

http://www.woosk.com/wp-content/uploads/2009/01/sexual-harrasment-su.jpg

လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း (sexual arousal) သည္ လိင္ဆက္ဆံ ရန္ အသင့္ရွိေသာ အေခ်အေနကုိ ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္ၿပီး လိင္ဆက္ဆံရန္ လုိလားလွ်က္ရွိသည္။လူ၏ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း


http://www.hat.net/album/asia/india/10_temples_and_gods/34_khajuraho/03_kandariya_mahadev/041231151938_acrobatic_sexual_intercourse.jpg


လူတုိ႔ လိင္စိတ္ ႏုိးထေသာအခါ ေယာက္်ား လိင္တံ တြင္ ေသြးမ်ား ပုိမုိသြင္းၿပီး လိင္တံတင္းမာျခင္း ျဖစ္လာသည္။ ၎သည္ ေယာက္်ားတုိ႔တြင္ အျမင္သာဆံုးႏွင့္ အယံုၾကည္ရဆံုး လကၡနာ ျဖစ္သည္။ မိန္းမတုိ႔တြင္ ေယာနိ တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏူိင္ေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း အတြက္ အေရၾကည္မ်ား အလုိလုိ စြက္ေပးသည္။ အျခား သတၱဝါမ်ားႏွင့္မတူ လူသည္ ႏွစ္ပါတ္လံုး လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ျဖစ္ေပၚႏူိင္ေသာေၾကာင့္ လူတြင္ မိတ္လုိက္ရာသီ မရွိေခ်။ လိင္ပညာရွင္ David Schnarch က ရုိးသားေသာ လူႏွစ္ဦး လိင္အျပဳအမူကုိ ၾကည့္ယံုျဖင့္ပင္ ထုိသူမ်ား လိင္စိတ္ ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္းျဖင့္ႏူိင္သည္ဟုဆုိသည္။ သာမန္ အေျခာက္မဟုတ္ေသာ ေယာက္်ားတုိ႔သည္ မိန္းမ၏ ကုိယ္လံုးတည္း သုိ႔မဟုတ္ တဝက္ကုိ ျမင္သည္ပင္လွ်င္ပင္ လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္း ျဖစ္ႏူိင္သည္။ သင့္တင့္ေလွာက္ပတ္ေသာ လံႈေဆာ္မႈကုိေပးပါက လိင္စိတ္ ႏုိးထျခင္းမွတဆင့္ လိင္အထြတ္အထိတ္ အထိ ျဖစ္ႏူိင္သည္။


လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာေျပာင္းလည္းျခင္းတုိ႔မွာ


http://vitopharmasantemasculine.com/espanol/anatomia-del-pene.jpg

ေယာက္်ားတုိ႔တြင္
  • ေသြးမ်ားျဖင့္ ေယာက္်ား လိင္တံ ေတာင့္လာသည္
  • ေယာက္်ား လိင္တံရွိ ေသြးေၾကာမ်ား ထင္ရွားစြာ ေပၚလာသည္
  • ေရွ႕အေရျပား ၾကံဳ၍ တုိကာ ငုတ္ေနေသာ ကြမ္းသီးေခါင္း ေပၚလာသည္
  • အေရၾကည္ထြက္လာသည္
  • ေဝွးေစ့တင္းလာသည္
  • ေဝွးေစ့ အေပၚကပ္လာသည္
  • Scrotum အေရျပား ထူအမ္းလာသည္
မိန္းမတုိ႔တြင္


http://www.mumcu.com/images/dis.gif

http://img03.blogcu.com/images/k/i/z/kizlikzaridiktirme/en__st_1253000068.jpg
လိင္ဆက္ဆံျခင္း

Édouard-Henri Avril အရုပ္ေဖာ္ေသာ လူတုိ႔ ေလွႀကီးထုိး ပံုစံ လိင္ဆက္ဆံပံု
http://www.lifegen.de/images/Avril.jpgÉdouard-Henri Avril အရုပ္ေဖာ္ေသာ လူတုိ႔ ေလွႀကီးထုိး ပံုစံ လိင္ဆက္ဆံပံု

ဇီဝေဗဒ အျမင္အားျဖင့္ လိင္ ဆက္ဆံျခင္း သည္ အဖုိ လိင္ အဂၤါ သည္ အမ လိင္ အဂၤါ အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ အျပဳအမူ ပင္ျဖစ္ၿပီး စက္ယွက္ျခင္း ဟုလည္း ေခၚသည္။ [1][2] ၄င္းႏွစ္ခုသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ လိင္ သုိ႔မဟုတ္ ပတ္က်ိကဲ့သုိ႔ ဖုိမဒြိ သတၱဝါ တြင္ လိင္တူလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။


အစဥ္အလာ အားျဖင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ ေယာက္်ား ႏွင့္ မိန္းမ စက္ယွက္ျခင္းဟု ထင္မိၾကၿပီး ယခုထိတုိင္ ထုိအဓိပၸါယ္ ေဆာင္ေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၄င္းအဓိပၸါယ္မွာ မၾကာေသးမွီ ႏွစ္မ်ားမွ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး အနည္းဆံုး စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး အထိ သက္ေရာက္သည္။ ၎စက္ယွက္ျခင္း သံုးမ်ဳိး မွာ ေယာနိတြင္း စက္ယွက္ျခင္း၊ ပါးစပ္ျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ႏွင့္ စအုိျဖင့္ စက္ယွက္ျခင္း ဟူ၍ ရွိသည္။


လူမွလြဲ၍ အျခား သတၱဝါတုိ႔၏ စက္ယွက္ျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ မ်ဳိးပြား ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး မ်ဳိးဥလာခ်ိန္တြင္သာ ျပဳလုပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူဝံလင္းပုိင္ႏွင့္ ခ်င္ပန္ဇီေမ်ာက္ တုိ႔သည္ မ်ဳိးဥလာခ်ိန္ မဟုတ္ပဲ စက္ယွက္တက္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ လိင္တူပါ ဆက္ဆံျခင္း ျပဳသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အျပဳအမူ တုိ႔မွာ သာယာမႈ ထက္ပုိလြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရး ခုိင္မာရန္ ျဖစ္သည္။


http://blog.thirdeyehealth.com/images/sexual-positions-5.jpg

တိရစာၦန္ တုိ႔တြင္ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ပံု


ဟသၤာ ႏွစ္ေကာင္ မိတ္လုိက္ပံု

ေရထဲတြင္ ေနေသာ သတၱဝါ တုိ႔သည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း နည္းကုိ သံုးၿပီး Late Ordovician ေခတ္ေရာက္ေသာ အခါမွ သတၱဝါ တုိ႔ တုိးတက္လာၿပီးဂမိတ္မ်ားကုိ အရည္တြင္း ႀကီးထြားေစရန္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိ သံုးလာသည္။ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါ အမ်ားသည္ ရင္ေခါင္းေပါက္မွ cloacalမ်ဳိးစပ္ျခင္းႏို႕တိုက္ သတၱဝါမ်ားသည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ျဖင့္ ကုိယ္တြင္း သေႏၶေအာင္ျခင္းျဖစ္ ကာ ေျမေလွ်ာက္ ေၾကာရုိးရွိ သတၱဝါမ်ားသည္ ျပင္ပ သေႏၶေအာင္ျခင္း ကုိသာသံုးသည္။


လူ တုိ႔တြင္
လူတုိ႔ လိင္ဆက္ဆံပံု


လူတုိ႔ လိင္ဆက္ဆံပံု

လူတုိ႔သည္ ေယာနိ မ်ဳိးစပ္ျခင္း ကုိသံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြားေရး အတြက္သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အေျပာသက္သက္မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်စ္ ကုိျပသရန္ ႏွင့္ စိတ္ျခင္း နီးစပ္မႈရေစရန္ သံုးသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး ကုိရေစၿပီး လူ႔ အသုိင္းအဝုိင္း တုိ႔တြင္ သာမန္ အတြဲ တုိ႔မွာ သာယာမႈကုိ မွ်ေဝရန္ႏွင့္ စိတ္လံုျခံဳမႈ ခုိင္မာေစရန္ သေႏၶတားေဆးကုိ တမင္သံုး၍ မၾကာခဏ လိင္ဆက္ဆံေလ့ရွိသည္။


လိင္ဆက္ဆံျခင္းကုိ အျခား ထုိးသြင္းနည္း မ်ားျဖစ္သည့္ စအို သုိ႔မဟုတ္ ပါးစပ္ တုိ႔ကုိလည္း ေခၚႏုိင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ဆုိသည္မွာ ၄င္း အျပဳအမူ အားလံုးပါၿပီး မထုိးသြင္းေသာ လိင္ဆက္ဆံျခင္း နည္းမ်ားကုိ ဤတြင္ မေဖာ္ျပပါ။


စပ္ယွက္ျခင္းကုိ အစဦးပုိင္းတြင္ လိင္စိတ္ဆြျခင္းမွ လာၿပီး လိင္စိတ္ ႏုိးထေသာအခါ ေယာက္်ား လိင္အဂၤါ သည္ လိင္တံတင္းမာျခင္း ျဖစ္ၿပီး မိန္းမ မ်ိဳးပြားအဂၤါသည္ သဘာဝ ဆီလိမ္းျခင္း ျဖစ္လာသည္။


စပ္ယွက္ျခင္း ျပဳရန္မွာ ေယာက္်ား လိင္တံကုိ မိန္းမ ေယာနိ အတြင္းသုိ႔ ထုိးသြင္းရၿပီး တစ္ေယာက္ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္လံုး သူတုိ႔၏ တင္ပါးမ်ားကုိ လႈပ္ရွားၾကၿပီး လိင္တံသည္ ေယာနိတြင္ ေရွ႕ေနာက္ လံုးဝ ထုတ္ျခင္း မျပဳပဲ ေရြ႕လ်ားကာ ပြတ္တုိက္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တုိ႔ဘာသာ သုိ႔မဟုတ္ အျပန္အလွန္ ဆြေပးျခင္း ျဖစ္ကာ တစ္ေယာက္ေသာ သုိ႔မဟုတ္ ႏွစ္ေယာက္ စလံုး လိင္အထြဋ္အထိပ္သုိ႔ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။


စပ္ယွက္ျခင္း သည္ လူတုိ႔၏ အေျခခံ မ်ဳိးပြားျခင္း ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေသာအခါ သုတ္ပန္းျခင္း အဆင့္တြင္ ၾကြက္သားမ်ား ဆက္တုိက္ က်ံဳ႕ၾကြျခင္းျဖင့္ အဖုိ ဂမိတ္ ပါေသာ သုတ္ရည္ကုိ လိင္ေခ်ာင္းမွ တစ္ဆင့္ မိန္းမ အဂၤါ အထိ သယ္ေဆာင္ေပးသည္။


ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄င္းသုတ္ေကာင္တုိ႔သည္ ေယာနိအုိး မွ ဆီးခံုကုိ ျဖတ္ကာ သားအိမ္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး fallopian tube ထဲ့သုိ႔ က်သြားသည္။ သုတ္ပန္းစဥ္တြင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ သုတ္ေကာင္မ်ား ပါရွိၿပီး မ်ဳိးေအာင္ရန္ ပုိမုိ လမ္းစ ရေစသည္။ အမ်ဳိးသမီး လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ျခင္းသည္ သေႏၶတည္ရန္ အတြက္ မလုိေသာ္လည္း အကယ္၍ သုတ္ပန္းခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသမီး ကလည္း လိင္အထြဋ္အထိပ္ ေရာက္ခဲ့လွ်င္ ေယာနိ က်ံဳ႕သြားျခင္းေၾကာင့္ သုတ္ေကာင္ fallopian tube ထဲ့သုိ႔ ေရာက္ရန္ အေျခအေနေပးကာ ပုိမုိ မ်ဳိးေအာင္ေစသည္။Template:Cnအဖိုမ်ိဳးျဖစ္သည့္ သုတ္ေကာင္ ႏွင့္ အမ မ်ိဳးဥတို႔ေပါင္းမိ၍ မ်ဳိးေအာင္ၿပီးေသာ မ်ဳိးဥ သည္ endometrium ေခၚ သားအိမ္ရွိ နံရံတြင္ ကပ္သြားၿပီး သေႏၶတည္ျခင္း ျဖစ္ေစသည္။


http://www.besthealth.com/besthealth/bodyguide/reftext/images/8652.jpg

http://www.pathologyatlas.ro/pathology_atlas_imagini/endometrioid_carcinoma_endometrium_detail.jpg

အျခား သတၱဝါမ်ားႏွင့္ ျခားနားသည္မွာ လူတုိ႔ ၏ စပ္ယွက္ျခင္းသည္ ဆိတ္ကြယ္ရာအရပ္တြင္ ျပဳက်င့္ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူတုိ႔၏ လိင္စိတ္သည္ မ်ဳိးဥေႂကြခ်ိန္ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရွိပဲ မည္သည့္ အခ်ိန္အခါမဆုိ ျဖစ္ႏုိင္သလုိ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္တြင္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။မိန္းမ မ်ိဳးပြားအဂၤါေယာနိလူ၏ အမ မ်ဳိးပြားစနစ္ အဂၤါမ်ား – ေဘးတုိက္ပံု


Latin

sheath” or “scabbard


Gray’s

subject #269 1264


Artery

Iliolumbar artery,vaginal artery, middle rectal artery


Lymph

upper part to internal iliac lymph nodes, lower part tosuperficial inguinal lymph nodes


Precursor

urogenital sinus andparamesonephric ducts


MeSH

ေယာနိ


Dorlands/Elsevier

v_01/12842531ေယာနိ သည္ ၾကြက္သားမွ်င္ (Fibromuscular) တုိ႔ျဖင့္ ဖြဲစည္းထားၿပီး အလံုးေခါင္းပံုရွိကာ ခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ သားအိမ္တုိင္ေအာင္ေရာက္သည္။ အင္းဆက္ အမမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေၾကာရုိးမဲ့ သတၱဝါ တုိ႔လည္း ေယာနိ ရွိၿပီး သားေမြးလမ္းေၾကာင္းလည္း ျဖစ္သည္။


အရပ္ေခၚတြင္ ေယာနိကုိ Vagina သုိ႔မဟုတ္ အျပင္ပန္း မအဂၤါဟုသာ ထင္ေသာ္လည္း အတိအက်အားျဖင့္ ေယာနိမွာ အတြင္းပုိင္းႏွင့္ အျပင္ပုိင္း အားလံုးပါသည္။

လူမိန္းမ၏ ခႏၶာေဗဒ
ေယာနိ အနီးကပ္ပံု


ေယာနိ အနီးကပ္ပံု

လူ၏ ေယာနိသည္ အိေပ်ာ့ေသာ အေခါင္း ျဖစ္ၿပီး ဆီးခံုမွ သားအိမ္ အထိေရာက္သည္။ ကြဲျပားမႈ မ်ားႏုိင္ေသာ္လည္း လူ႔ေယာနိမွာ လိင္စိတ္မျဖစ္ေပၚေသးသည့္ သာမန္အခ်ိန္တြင္ အက်ယ္ ၂.၃ မွ ၃ လက္မ အထိ ရွိၿပီး အရွည္မွာ အတြင္းနံရံ အထိ ၃.၅ လက္မ ရွိသည္။ လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ ေယာနိသည္ က်ယ္၍ ရွည္လာသည္။ ၄င္း က်ံဳ႕ႏုိင္က်ယ္ႏိုင္မႈသည္ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ ႏွင့္ သားေမြးစဥ္တြင္ အလုိက္သင့္ ခ်ဲ႕ေပးသည္။ ေယာနိ၏ အထက္ပုိင္းတြင္ ဟန္ျပသာျဖစ္ေသာ လိင္အဂၤါဇာတ္က ဆီးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္အတူ ကာထားသည္။


မိန္းမတစ္ေယာက္ မတ္တပ္ရပ္လွ်င္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္းသည္ လူ၏ ေနာက္ဖက္ အထက္သုိ႔ ၄၅ ဒီဂရီ ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ျဖင့္ သားအိမ္အထိ တက္သြားသည္။ အေခါင္းေပါက္သည္ ဆီးသြားရန္ အေပါက္ေနာက္ရွိ vulva တြင္ အဆံုးသတ္သည္။ လိင္အဂၤါဇတ္၏ အထက္ ေလးပံုတစ္ပံုကုိ စအို မွ Rectouterine အိပ္ ျဖင့္ ကာထားသည္။ လိင္အဂၤါ အေခါင္းအထက္တြင္ ဆီးခံုမုိ႕မုိ႕ ရွိသည္။ မလိင္အဂၤါဇတ္သည္ အျခား က်န္းမာေသာ ႏုိ႕တုိက္ သတၱဝါတုိ႔၏နည္းတူ အနီရင့္ ပန္းေရာင္ရွိသည္။


ေခ်ာဆီ အရည္ၾကည္ကုိ မလိင္အဂၤါ အေခါင္းေပါက္ႏွင့္ ဆီးခံု နားရွိ ဘာသုိလင္ ဂလင္းမ်ား (Bartholin’s glands) က ထုတ္ေပးသည္။ မလိင္အဂၤါ အရြက္ခ်ပ္သည္ ဂလင္းမ်ား မရွိေသာ္လည္း နံရံတေလွ်ာက္ အစုိဓါတ္ကုိ ေပးသည္။ မ်ဳိးဥေႂကြျခင္း (Ovulation) မျဖစ္မီႏွင့္ ေႂကြဆဲတြင္ ဆီးခံု၏ ခၽြဲက်ီ ဂလင္းမ်ား (Mucus Glands) က အျခားခၽြဲက်ိက်ိ အရည္တစ္မ်ဳိး ညႇစ္ထုတ္ေပးသည္။ ၄င္း ခၽြဲက်ိက်ိအရည္ အယ္လ္ကာလုိင္း အေျခကုိေပးၿပီး သုတ္ေကာင္ၾကာရွည္စြာ ရွင္သန္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳသည္။


အပ်ဳိေျမႇးေခၚ မလိင္အဂၤါ အေျမႇးပါးသည္ ပါးလႊာေသာ တြယ္ဆက္ တစ္ရွဴး (connective tissue) ျဖစ္ေသာ အေျမႇး (membrane) ျဖစ္ၿပီး မလိင္အဂၤါ အေခါင္းေပါက္အနီးတြင္ ရွိသည္။ သတၱဝါ အမတုိင္းကဲ့သုိ႔ မလိင္အဂၤါ အေျမႇးပါးသည္ မထုိးေဖာက္သည္အထိ ေမြးကတည္းက အေခါင္းေပါက္ကုိ ကာကြယ္ထားသည္။ အေျမႇးပါးသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မဟုတ္ဘဲႏွင့္လည္း ေပါက္ၿပဲႏုိင္သည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္းသည္ အၿမဲ အေျမႇးပါးကုိ ေပါက္ေစသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေျမႇးပါး မရွိျခင္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရေသးေၾကာင္း သက္ေသမဟုတ္ေခ်။


မလိင္အဂၤါ ၏ ဇီဝကမၼေဗဒမလိင္အဂၤါ သည္ မ်ားစြာေသာ ဇီဝကမၼ အလုပ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သည္။


ေယာနိ ထုတ္ျခင္းမလိင္အဂၤါသည္ ဓမၼတာေသြး လာျခင္းႏွင့္ တစ္ရွဴးမ်ား ခႏၶာကုိယ္မွ ထုတ္ျခင္း တုိ႔ကုိျပဳရန္ လမ္းေၾကာင္းေပးသည္။ စက္မႈ တုိးတက္ေသာ လူအဖြဲအစည္းမ်ားတြင္ ထိုသို႔ ဓမၼတာလာခ်ိန္၌ ထုိအရည္မ်ားကုိ စုပ္ယူထားရန္ အဆုိ႔ (Tampon)၊ ဓမၼတာခြက္ (Menstrual Cup) ႏွင့္ က်န္းမာေရးပုဝါ (Sanitary Napkin) မ်ားကုိ အမ်ိဳးသမီးသံုးအကာအကြယ္ ပစၥည္းအျဖစ္ သံုးၾကသည္။


http://herdavincisurgery.com/images/intuitive/menstrual_bleeding.jpg

ဓမၼတာခြက္ (Menstrual Cup)


လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳျခင္းမိန္းမတစ္ေယာက္၏ အႀကိဳက္အတုိင္း ႏႈိးဆြ ေသာအခါ နဗ္ေၾကာမ်ားသည္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္း၏ အေပါက္ဝတြင္ စုဆံုေသာေၾကာင့္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းျပဳေသာအခါ အလြင္ပင္ အရသာေပးသည္။လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ အထူးသျဖင့္ အေစ႔ကုိ ဆြေပးလွ်င္ မလိင္အဂၤါ အေခါင္း၏နံရံမွ သူ႕ကုိယ္သူ ဆီလိမ္း ေပးသည္။ ၄င္းသည္ လိင္ဆက္ဆံျခင္းမွျဖစ္ေပၚေသာ ပြန္းစားမႈကုိ ေလ်ာ့က်ေစသည္။သုေသသန ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လိင္ဆက္ဆံစဥ္ အေစ႔သည္ မလိင္အဂၤါဇတ္မွ ေယာနိအထိေရာက္ေအာင္ ဆန္႔ထုတ္သည္ဟု ဆုိသည္။


လိင္စိတ္ ႏုိးထစဥ္တြင္ ေယာနိမွာ အလွ်င္အျမန္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄ လက္မေလာက္ ရွည္ထြက္လာၿပီး ေနာက္တြင္ လိင္စိတ္အလုိက္ ဆက္လက္၍ ရွည္ထြက္သည္။[2] မိန္းမတစ္ေယာက္ အစြမ္းကုန္ ႏုိးထေသာအခါ ဆီးခံုကက်ံဳ႕ကာ ေယာနိက ေနရာယူသြားသည္။ ေယာနိ၏ နံရံသည္ ခြ်ဲေသာ အေျမႇးအေရျပားမ်ားကုိ ေခါက္၍ အိေပ်ာ့ေအာင္ လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ား အဂၤါတံ အရြယ္ အလုိက္ က်ံဳ႕ ခ်ဲ႕ေပးသည္။[3] သင့္တင့္စြာ လိင္စိတ္ ႏုိးထလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာ မည္သည့္ အဂၤါတံ အရြယ္မဆုိ ခ်ိန္ကုိက္ႏုိင္သည္။


ဂ်ီေျပာက္ ( G – Spot)


http://www.drgspot.net/images/New%20G%20Cover1.gif

http://www.getfrank.co.nz/assets/images/Halfwidth/NewFolder-3/_resampled/ResizedImage450414-g19.jpg


Main article: ဂ်ီေျပာက္
ဂ်ီေၿပာက္၏ တည္ေနရာကုိ ျပပံု


ဂ်ီေၿပာက္၏ တည္ေနရာကုိ ျပပံု


*************************

http://www.polysolve.com/index.php/1010110A/55c3cd6a300d1f38d620455a40bdf43a7310ae5d19943347c0d7b4223cf2c36c90e1eef0eb77d4a7c492994e9fa946744aa9c5bff9b63bf41415362

လိင္စိတ္ႏိုးထရာေနရာ (Erogenous Zone)


လိင္စိတ္ႏိုးထရာေနရာ (Erogenous Zone) တစ္ခုျဖစ္ေသာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂ်ီေျပာက္ (G-spot) သည္ ေယာနိ၏ ေနာက္ပုိင္း နံရံတြင္တည္ရွိၿပီး အေပါက္ဝမွ ငါး စင္တီမိတာခန္႔ အကြာတြင္ ရွိသည္။ လိင္ဆက္ဆံျခင္း ျပဳစဥ္ ဂ်ီေျပာက္ကုိ မွန္ကန္စြာ ႏိႈးဆြေပးလွ်င္ အခ်ဳိ႕ေသာမိန္းမတုိ႔မွာ ျပင္းထန္ေသာအရသာကုိ ခံစားရသည္။ ဂ်ီေျပာက္ျဖင့္ လိင္အထြတ္ေရာက္ျခင္း (Orgasm) သည္ မိန္းမ အရည္ ညႇစ္ျခင္း (Female Ejaculation) ကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိေသာ ဆရာဝန္ ႏွင့္ သုေတသီ တုိ႔က ဂ်ီေျပာက္၏ သာယာမႈသည္ အမွန္တကယ္ရွိေသာ အရာထက္ ေယာက္်ားတုိ႔၏Prostate ကဲ့သုိ႔ စကန္း ဂလင္း (Skene’s Gland) မွ လာသည္ ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။[6][7][8] အခ်ဳိေသာ သုေတသီမ်ားမွာ ဂ်ီေျပာက္ ရွိေၾကာင္း ျငင္းဆုိသည္။


http://static.betazeta.com/www.belelu.com/up/2009/10/female-orgasm.jpg

အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဟန္

http://www.polysolve.com/index.php/1010110A/ffe9d53f9081ff07d2ef0401a06526735b3fbfaf1e921b4e87a822ddd9648381c50d6168941df05adae5955023babe4744c7c5d51382d579e6daa848fd867d1615543

အထြတ္အထိပ္ေရာက္ဟန္

*****************************************************

သားေမြးျခင္းသားေမြးျခင္း ျပဳစဥ္တြင္ ေယာနိသည္ ကေလးကုိ သားအိမ္မွ မိခင္ ျပင္ပ အထိေရာက္ရန္ သယ္ေဆာင္ရန္ လမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ သားေမြးစဥ္ ေယာနိ ကုိ ေမြးလမ္းေၾကာင္း


ဟုေခၚသည္။ ေယာနိသည္ သားေမြးစဥ္ အံ့ၾသဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ပင္ကုိယ္ထက္ အဆမ်ားစြာ ခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။


လိင္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးေယာနိသည္ သူ႕ဘာသာသူ သန္႔ရွင္းေသာအဂၤါအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အထူး ေစာင့္ေရွာက္ရန္ မလုိေပ။ ဆရာဝန္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ Douching ေခၚ ပုိက္သြင္း၍ ေဆးေၾကာျခင္းကုိ အားမေပးေပ။ က်န္းမာေသာ ေယာနိသည္ ေရာဂါ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ပုိးမႊား မ်ားကုိ ကာကြယ္ေသာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ ပိုးမႊားမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ၄င္းအေျခကုိ ဖ်က္ျခင္းသည္ ဓမၼတာ မမွန္ျခင္း စသည့္ မလုိလားအပ္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ က်န္းမာေသာ ေယာနိ၏ အခ်ဥ္ဓာတ္မွာ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးျပဳ အဏုဇီဝ သတၱဝါ မ်ားက ထုတ္လႊတ္ေသာ လက္တစ္ အက္စ္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္ရွိ ပုိးမႊားမ်ား ေပါက္ပြားျခင္းကုိ ဟန္႔တားသည္။


ျမန္မာဘေလာ့ႏွင့္ႏိုင္ငံျခားဆိုဒ္တို.မွမွီျငမ္းသည္.......

Labels: , ,

Print ပဲထုပ္ပါ..pdf ထုပ္လ်ွင္.ေဖာင့္လြဲေနလိမ့္မယ္မာတိကာ ၁ မာတိကာ ၂ မာတိကာ ၃ မာတိကာ ၄

8 - ဦး မွတ္ခ်က္ေပးထားပါသည္

Blogger Kalay said...

ေကာင္းပါတယ္ကိုမုန္တိုင္း
သိသင့္တာေလးေတြသိရတာေပါ့

ကၽြန္႔ေတာ့ဆီကို ေမးပို႔ေပးပါလား။

15/12/10 2:39 PM  
Blogger မုန္တိုင္း said...

Thank
Plese give me yr email.

16/12/10 10:28 PM  
Blogger aung thu said...

ေအေကာင္း

2/11/12 10:30 PM  
Blogger aung thu said...

ေကာင္းပါတယ္....ကိုမုန္တိုင္းရယ္.........

2/11/12 10:33 PM  
Blogger aung thu said...

ေအေကာင္း

2/11/12 10:36 PM  
Blogger aung thu said...

ေအေကာင္း

2/11/12 10:36 PM  
Blogger aung thu said...

ေအေကာင္း

2/11/12 10:36 PM  
Blogger aung thu said...

ေအေကာင္း

2/11/12 10:37 PM  

Post a Comment

ေနာက္ဆံုး ေရးထားတာ

Mone Tine On Android

►Version 1.1

►Version 1.0

Red Keyboard

Pink Keyboard

MoneTineKeyboard

MoneTineZawgyiChanger

Like လုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္

Mone Tine Knowledge Bank

Labels

ေအာက္ကေၾကျငာေလးကလစ္ေပးပါဦး

Usage Policies

သင္၏ Facebook  တြင္ ဖတ္ႏိုင္ရန္ LIKE လုပ္ခဲ့ပါ..
( အမွန္ျခစ္ ေပၚေနျပီး LIKE ျပီးသားပါက CLOSE ကိုသာႏွိပ္ ပိတ္ပါ )

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မုန္တိုင္း

က်န္းမာၾကပါေစ